Spomini na dan državnosti

Slovenija je lansko leto praznovala 17 let samostojnosti. Verjetno se mnogi bralci še spominjate dne 25. junija 1991, ko je skupščina razglasila Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije ter razglasitve samostojnosti, ki je v večernih urah potekala v Ljubljani na Trgu republike.

Naj se za trenutek malo ozrem v našo pol preteklost in izpostavim pomen nastanka novih političnih organizacij, katere so se kot prve registrirale že v letu 1988. Kot prva se je ustanovila Slovenska kmečka zveza (SKZ) in Zveza slovenske kmečke mladine ( v nadaljevanju ZSKM), katerih ustanovni zbor je potekal v Unionski dvorani 12. maja 1988.  Slabih osem mesecev kasneje je bila na zboru v Cankarjevem domu ustanovljena Slovenska demokratična zveza (SDZ), 1. marca 1989 je bila prav tako v Cankarjevem domu, prva seja razširjenega sveta Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS). Od ostalih novih političnih organizacij velja omeniti Zelene Slovenije (ZS), kateri so bili ustanovljeni dne 11. junija, 1989, Slovensko krščansko politično gibanje (SKSG), ki je bilo ustanovljeno dne 10. marca 1989 in, ki se je novembra istega leta preimenovalo v Slovenske krščanske demokrate (SKD), Slovensko obrtniško stranko (SOS), ustanovljeno 27. decembra 1989 v Kranju, Slovensko obrtnopodjetniško stranko (SOPS), ki je bila ustanovljena 1. februarja 1990 ter Sive panterje, kateri so imeli ustavni občni zbor 18. januarja 1990. Ob vsem tem velja omeniti tudi tri od  petih družbeno političnih organizacij (DPO), ki so do spomladi 1990 predstavljale vodilne politične sile v Sloveniji, t.i. politično avantgardo, in, ki so se pripravljale na spomladanske volitve. To so bile ZKS (Zveza komunistov Slovenije), SZDL (Socialistična zveza delovnega ljudstva) in ZSMS (Zveza socialistične mladine Slovenije).

Dr. Janko Prunk in Martin Ivanič o vlogi novih političnih organizacij zapišeta takole: »Nastajajoče politične stranke v Sloveniji so 1989 dejavno sodelovale v razpravi o predlaganih  spremembah ustave SFRJ in večinoma ocenjevale, da resno ogrožajo ustavni položaj republike, ker so, izhajajoče s stališča, da so narodi pravico do samoodločbe izrabili z združitvijo v Jugoslavijo, zagovarjale izhod iz državne in družbene krize s krepitvijo zvezne države, centralizma in unitarizma. Nastop opozicijskih strank in njihovo stališče do ustavnih sprememb sta po državi povečala nerazpoloženje proti Sloveniji. Najostrejše kritike so prihajale iz Srbije. Ta je z odpravo avtonomije Kosova in Vojvodine že razveljavila obstoječo ustavo in spodbijala federativne odnose, zato je Slovenija v obrambi federalizma po logiki branila tudi kosovsko avtonomijo.«                                                                                                           Ob vseh pomembnih dogodkih, ki so se zgodili v naši pol pretekli zgodovini, se mi porajajo nekatera vprašanja. Smo Slovenci danes dovolj ponosni na lastno državo, znamo ceniti vlogo političnih strank pri oblikovanju države in ali znamo ceniti pogum in dejanja posameznikov, ki so pomagali pri naši osamosvojitvi? Naj omenim dejstvo, da je bilo med desetdnevno vojno med slovenskimi civilisti 38 ranjenih, 5 mrtvih,…med slovenskimi miličniki 22 ranjenih, 4 mrtvi in med teritorialci 89 ranjenih , 4 mrtvi.                                             Naj na koncu dodam željo, da bi se naša domoljubnost v prihodnje ne kazala samo na lokalni ravni, temveč bodimo pokončni Slovenci tudi izven naših meja!

 

 

                                                                          mag. Dominik Janez Herle

 

 

 

Uporabljeni viri: Slovenija praznuje 17 let samostojnosti, Telekom Slovenije, d.d. http://www.siol.net/slovenija/aktualno/2008/06/osmosvojitev.aspx,., Dr. Janko Prunk, Martin Ivanič, Osamosvojitev Slovenije, s kratkim orisom slovenske zgodovine (Ljubljana: Založba Grad, 1996)., Rosvita Pesek. Osamosvojitev Slovenije, Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? (Ljubljana: Nova revija, 2007).

  • Share/Bookmark


Komentiraj

Vi ste prijavljeni objavi komentar.

Blog Stare vrednote – nove ideje | Zagotavlja SiOL | O Sistemu | Tema: Digg 3 Columns